Danh Sách Ban Quản Trị Tạm Thời "Clb Tuổi Trẻ Sapa"


Họ Tên: Vàng Thị Xuân ( Ban Quản Trị Online )

Sinh: 01 / 02 / 1995 

SCMTND: 063-381-646

SĐT: 0966-017-230: 

Nơi ở: Đại Học Văn Hóa - Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội


Họ Tên: Sầm Văn Thuộc ( Ban Quản Trị Ofline )

Sinh: 1993

SCMTND: 063350606

SĐT: 0976018997

Nơi ở:  Thị Trấn Văn Bàn - Văn Bàn - Thành Phố Lào Cai


Họ Tên: Long Văn Bá ( Ban Quản Trị Ofline )

Sinh: 1992

SCMTND: 

SĐT: 0968935689

Nơi ở:  Thị Trấn Bát Xát - Bát Xát - Thành Phố Lào Cai


Họ Tên: Céline Khuyên ( Ban Quản Trị Ofline )

Sinh: 19 ??

SCMTND: 

SĐT: 0934523524

Nơi ở:  Thị Trấn Sapa - Sapa - Thành Phố Lào Cai