Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Casau Chua (Sunday, 28 December 2014 04:15)

    CLB Sapa tuy mới nhưng rất chuyên nghiệp. Chúc cho CLB tuổi trẻ Sapa ngày càng vững mạnh để giúp đỡ những em bé nghèo